AEO Logo2 Az AEO az angol Authorised Economic Operator angol kifejezés rövidítése, magyarul Engedélyezett gazdálkodót jelent.

Egy, az ISO minőségbiztosítási rendszerekhez hasonló értékelési rendszert takar. Az AEO-tanúsítvány a gazdálkodó szervezet számára a vámhatóságnál egy speciális státusz, mely alapján a vámhatóság az Engedélyezett gazdálkodót megbízható partnerének tekinti, ezért vámügyeinek intézése, a nem közösségi áruk fuvarozása és egyéb kezelése során számos kedvezményt kap a vámhatóságtól.

A Vámkódex alapján az AEO státusz minden olyan gazdasági szereplőnek megítélhető, aki/amely teljesíti a következő közös kritériumokat:

 • a vámszabályok betartása tekintetében megfelelő előélet,
 • a kereskedelmi és – adott esetben – szállítási nyilvántartások vezetésének kielégítő színvonalú rendszere, amely lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést,
 • igazolt fizetőképesség,
 • ahol alkalmazandó, megfelelő biztonsági és védelmi standardok (AEOS, AEOF).

Az egyik tagállam által megadott AEO státuszt az összes tagállam vámhatóságai elismerik.

 

AEO-tanúsítvány fajták:

AEO-tanúsítvány - Vámjogi egyszerűsítések (AEOC)
  Azoknak a gazdasági szereplőknek érdemes kérelmezniük, akik a vámjogszabályok által biztosított egyszerűsítésekben kívánnak részesülni.
AEO-tanúsítvány - Biztonság és védelem (AEOS)
  Azon gazdasági szereplőknek érdemes kérelmezniük, akik a vámellenőrzések során a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos könnyítésekben kívánnak részesülni az áruknak a Közösség vámterületére történő ki- és belépésekor.
AEO-tanúsítvány - Vámjogi egyszerűsítések / Biztonság és védelem (AEOF)
  A fenti két típus kombinációja.

 

Ki kérheti?

Minden olyan gazdasági szereplő kérelmezheti, aki/amely üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt:

 • gyártó, exportőr, importőr, raktárengedélyes, fuvarozó, szállítmányozó, vámügynök.

A státusz megszerzésének lehetősége független a vállalat méretétől, az egyszemélyes kisvállalkozástól a multinacionális cégig bárki folyamodhat érte, ezért a feltételek vizsgálata során figyelembe veszik a gazdasági szereplők (méretükből fakadó) sajátos jellemzőit. Ennek a rendelkezésnek épp az a célja, hogy a státuszhoz kapcsolódó előnyöket ne csak a nagyvállalatok élvezhessék.

 

A tanúsítvány előnyei

Az engedélyezett gazdálkodót kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzésnek vetik alá, mint más, a tanúsítvánnyal nem rendelkező gazdasági szereplőt. Az engedélyezett gazdálkodó kockázati besorolása valamennyi tagállamban alacsonyabb lesz, ezért gyorsabban tudja a határátlépéseket végrehajtani. Az a gazdálkodó, amely teljesíti a feltételeket és engedélyezett gazdálkodóvá válik, a vámjogi előnyökön túl közvetett előnyökhöz is jut: pl. kevesebb lopás és veszteség, ritkább késés a szállításoknál, nagyobb ügyféllojalitás, biztonsággal és védelemmel kapcsolatos incidensek csökkenése, jobb kapcsolat a vámszervekkel.

Kiemelt előnyök
 • kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzés
 • elsőbbségi vizsgálat fizikai áruvizsgálat esetén
 • a vámellenőrzések az érintett vámhivatal helyétől eltérő, az engedélyezett gazdálkodó által kért helyen is elvégezhetőek
 • termékimportot terhelő általános forgalmi adó önadózással történő megállapítása (kérelem időkorlát nélkül, érvényesség határozatlan ideig)
 • megbízható vámadósi státusz mentesség a feltételek évenkénti igazolásának kötelezettsége alól
 • elektronikus vámáru-nyilatkozat benyújtás 0-24 óráig

 

Járulékos előnyök

 • csökken a határátlépésre és a vámkezelésre fordított idő
 • csökken a kapcsolódó logisztikai költség
 • lopások és veszteségek csökkenése
 • kevesebb késedelmes küldemény
 • jobb kommunikáció a vállalaton belül
 • biztonsággal kapcsolatos szabálytalanságok csökkenése
 • bűncselekmények számának csökkenése
 • az alkalmazottak jobb azonosítása
 • jobb kapcsolat a vámhatósággal
 • jobb kommunikáció az üzleti partnerekkel
 • jobb hírnév az üzleti életben

 

Az AEO-tanúsítvánnyal kapcsolatos bővebb információkért vegye fel tanácsadóinkkal a kapcsolatot, írjon nekünk az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre!