Az üzleti folyamatokat kiszolgáló informatikai környezet napjainkra bonyolult, összetett, egymással összefügő, sokszor nehezen átlátható komponensek rendszerévé fejlődött. Az egyes rendszerelemek és így a teljes informatikai környezet stabil, megbízható működése, és az általuk tárolt, feldolgozott, továbbított információk rendelkezésre állása, bizalmasságának és sértetlenségének biztosítása alap elvárás. 

Mind az adott szervezet, mind pedig a felügyeleti szervek szempontjából elvárás, hogy a szervezet kockázatokkal arányos szinten kezelje és valósítsa meg az információbiztonságot. A felkészült és sikerre törekvő menedzsmentnek stratégiai célként kell kezelnie mind az információ-, mind pedig az informatikai biztonság megvalósítását. Ez nem csak az informatikai terület, hanem a szervezet egésze számára kihívást jelent! Sokszor hiába jól menedzselt az informatikai üzemeltetés, ha nem fodítanak kellő figyelmet az információbiztonság kezelésére, egy váratlan incidens hatására komoly károkat, és ezzel üzleti veszteséget szenved el a vállalat!

Szakértőink az alábbi területeken állnak partnereink rendelkezésére az információbiztonság megteremtésében és menedzselésében:

  • Informatikai rendszerek, és alkalmazások auditálása
  • Informatikai üzemeltetési eljárások, szabályzatok auditálása
  • Informatikai infrastruktúrához, rendszerelemekhez tartozó szerződések felülvizsgálata
  • ISO 27001 (ISMS/IBIR) szabványhoz tartozó auditok elvégzése
  • Kockázatelemzések, kockázatértékelések elvégzése többféle szabvány alapján
  • Kiszervezett tevékenységek időszaki és/vagy rendszeres felülvizsgálata
  • Felügyeleti vizsgálatokra történő felkészítés, felügyeleti auditnak történő megfelelés vizsgálata
  • HPT 13/C.§-nak történő megfelelés értékelése
  • 2013 L. törvény alapján történő kockázatelemzések, felülvizsgálatok elvégzése, intézkedési tervek elkészítése